-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۶, شنبه

حامد کرزی موج مخالفت ها علیه خود را گسترش می دهد.

در اوضاع واحوالی که خون بازمانده گان قربانیان داعش وطالب درجوش است، شق زنی خنجر زبان حامد کرزی بر جراحات ناسور بسته گان جانبازان اردو، پلیس و امنیت ملی، ممکن است ضریب خطر به زنده گی خود ایشان را درشهر کابل بالا ببرد. گمان کرزی برین است که احساسات امریکایی ها را زخمی می کند؛ اما هیچ جناحی به مقیاس مردم افغانستان، از تروریزم صدمه ندیده اند.