-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲, شنبه

لطیف «پدرام»: ننگ براین مجلس!لطیف پدرام بعد از واقعه المناک حمله بر قول اردوی شاهین خطاب به اعضای ولسی جرگه گفت: فردا پس فردا باز این حادثه تکرار خواهد شد بعد شما باز جمع خواهید شد و خواهید گفت که وقت بدهیم برای وزرای سکتور امنیتی؛ من بسیار متاسف هستم به حال مجلس نماینده گان. 
مجلسی که متهم است به رشوه گرفتن، مجلسی که از دیروز تا امروز مواضع اش تغییر میکند و بر خلاف اصول وظایف داخلی کف میزند. 
ننگ بر این مجلس!
من این مجلس را متهم می کنم.