-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۳, یکشنبه

کشتار گروهی در قول اردوی شاهین، «غفلت» نبوده، غافلان بخشی از پلان بوده اند.

میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت امور داخله در باره حمله طالبان بر قول اردوی شاهین گفته است: 

"کسی از فاصله صد متری اگر میامد باید رنجر خود را ایستاد می‎کرد و یک نفر آن‎ها تمام پرتله و اسلحه خود را می‎ماند در موتر و با یک دریشی وارد نوکریوالی می‌شد و نوکریوالی آن‎ها را شناسایی می‎کرد و بعد از او اگر واقعاً منسوب قول اردو می‎بودند اجازه داده می‌شد برای‌شان در غیر آن در همان نقطه هدف قرار می‎گرفتند، هم قدم‎های سطح رهبری و هم نوکریوال و منسوبین گارنیزیون در حالت غفلت به سر بردند."