-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۵, جمعه

مک ماستر چه ربطی به صلح دارد؟

مک ماستر از شورای جنگ کاخ سفید به کابل می آید؛ مگر شورای امنیت ملی افغانستان بدون کدام گواه، مدرک و نشانه های واقعی، ادعا دارد که این سفر را « یک گام مثبت در راستای تامین صلح و ثبات می‎داند.» نیاز امریکای عصر ترمپ، برنده شدن است؛ نه صلح با عواملی که به اردوگاه دشمن ( روسیه- ایران) پناه برده و کمربسته اند که ویتنام دیگری رقم بزنند.