-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۳, چهارشنبه

کابوس برای پاکستان؟

روزنامه دی نیوز چاپ پاکستان رقابت تازه بین روسیه وامریکا در محور افغانستان را «بازی بزرگ جدید» توصیف کرده و نتیجه گرفته است که این مسأله به طور مشخص برای پاکستان وافغانستان عمیقاً نگرانی آور است. نویسنده گفته است که نتیجه احیای رقابت بین قدرت ها دور تازه ای از جنگ مرگبار نیابتی را در افغانستان به دنبال خواهد داشت؛ خصوصا بازگشت جنگ سرد برای پاکستان که مرزهایش با افغانستان مدیریت ناشده باقی مانده، به منزله یک کابوس است.