-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۵, سه‌شنبه

مرض افغانستان به جان عربستان افتاد.

ملک سلمان به دنبال قبضه قدرت با اختراع شورای امنیت ملی


پادشاه عربستان دستور تاسیس شورای امنیت ملی را زیر نظر دفتر پادشاهی و ایجاد پستی در این دفتر تحت عنوان مشاور امنیت ملی برای ریاست این شورا صادر کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، بررسی گذرای انتصاب های جدید در عربستان نیت ملک سلمان برای قبضه کردن قدرت را برملا می کند به طوری که پسرانش را در پست های اصلی گماشته و یک شورای امنیت ملی را زیر نظر دفتر سلطنتی تشکیل داده است تا مقدمه کاهش اختیارات محمد بن نایف، ولیعهد عربستان و وزیر کشور باشد.

پادشاه همچنین خالد بن سلمان پسرش را سفیر آمریکا در واشنگتن کرده به این ترتیب او جانشین شاهزاده عبدالله بن فیصل بن ترکی می شود که گفته شده محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد عربستان موافق او در این پست نبوده است.
سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان ضمن صدور دستوری مبنی بر تاسیس شورای امنیت ملی زیر نظر دفتر پادشاهی، محمد بن صالح الغفیلی را به عنوان مشاور امنیت ملی تعیین کرد.
هنوز اینکه این شورای امنیتی ملی جدید چه ساختاری خواهد داشت و اختیاراتش چه خواهد بود مشخص نیست اما روشن است که وزیر کشور موازی خواهد بود و این تصور وجود دارد که محمد بن سلمان نفوذ زیادی در این شورا خواهد داشت.