-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۳, چهارشنبه

فروش برده های مسلمان توسط مسلمان

سازمان بین‌المللی مهاجرت، وابسته به سازمان ملل، اعلام کرد که قاچاقچیان انسان لیبیا را به محلی برای فعالیت‌ بازارهای برده گان تبدیل کرده‌اند و پناهجویان راهی اروپا را به اسارت گرفته و به کار اجباری وامی‌دارند.
 پیش از این گزارش‌های متعدد از اخاذی و خشونت مهاجران در لیبیا منتشر شده است، اما به گفته سازمان مهاجرت اکنون "طی روندی جدید و نگران‌کننده" در لیبیا بازارهای علنی بردگان حتی درپارکینگ ها و میادین به راه افتاده است.