-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۴, پنجشنبه

دایره حذف جنبش ملی از بدنه دولت کامل تر می شود.

رئیس دفتر جنرال دوستم در رابطه به گزینش های جدید در سطح بلند امور دفاعی در تویتر خود نوشته است: در طول دو و نیم سال گذشته بی‌مِهری زیادی به ترک‌تباران در ارگ ریاست جمهوری شده به‌گونه‌ای که سهم ترک‌تباران فقط محرومیت و تماشای تبعیض آشکار ارگ بوده است.
بابر فرهمند تصریح کرد: این تبعیض هر روز بیش از گذشته می‌شود تا آن جایی که امروز حتی ادارات را از وجود ترک‌تباران خالی می‌کنند.