-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۱۸, جمعه

ترجمه سخن فارسی سخنگوی ناتو به فارسی

دگروال ویلیم سالوین، سخنگوی ناتو در افغانستان گفته است تا پایان سال ۱۳۹۶ گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) در افغانستان را شکست می‌دهند تا این کشور یک پناهگاه امن برای تروریستان تبدیل نشود.
ترجمه بالمعانی: داعش نتیجه نداد و پیشبرد پروژه بیش ازین خرج بردار و بی نتیجه است. پس تصمیم گرفته شده که امسال گلیمش جمع شود.