-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۸, دوشنبه

جهاد نکاح داعش زشت بود یا بمباران داعش؟

هارون «سمرقندی»
چوب کاری زاغ سیاه مخالفان بمباران داعش


چیزی را که در هدف گیری تونل های داعش توسط ارتش آمریکا دریافتم پایان ناموس داری بین شمار زیادی از مردم افغانستان است و همیشه بین مردم مسله ناموس داری بسیار مهم بود و ریش سفیدان میگفتند مال صدقه سر و سر صدقه ناموس و طی مدت که داعش در شرق افغانستان ظهور کرد تنها آمار که از رسانه ها نشر شد صدها دختر و زن شوهر دار مردم توسط داعش تجاوز جنسی شد و تاحالا شمار زیاد شان به حیث برده های جنسی داعش مورد استفاده قرار میگیرند ولی هیچگاهی شاهد واکنش کرزی ودیگر مردم که حالا مخالف استفاده بمب مادر توسط ارتش ایالات متحد آمریکا استند نبودم و پرسش در این جاست که استعمال این بمب بسیار ننگین و شرم آور بود یا تجاوز به ناموس مردم؟