-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۳, چهارشنبه

مشاورامنیت ملی امریکا به کابل می آید.

به گزارش روزنامه هندوستان تایمز، مک ماستر مشاور شورای امنیت ملی امریکا در پایان هفته جاری به دهلی سفرخواهد کرد. هدف سفر وی بحث روی ثبات درافغانستان و افزایش تهدید های طالبان و داعش در مناطق مرزی افغانستان با پاکستان است. مقام ارشد رسمی تایید کرده است که مک ماستر قبل از رسیدن به دهلی و صحبت درباره همکاری های نظامی هند- امریکا، دیداری از کابل واسلام آباد خواهد داشت.