-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۱, دوشنبه

به این موضوع کی رسیده گی خواهد کرد؟

به گزارش مطبوعات سویدن دولت افغانستان یک حویلی بسیار بزرگ در حوزه استکهلم به ارزش 42 میلیون کرون سویدن معادل 4 میلیون و 640 هزار آمریکا خریداری کرده است. روزنامه "داگنس نیهتر" نوشته است که سفارت افغانستان یک حویلی در منطقه "سالتخو دونس" در منطقه شهرداری "ناکا" در حوزه استکهلم به قیمت 42 میلیون کرون خریداری کرده است و افزوده که این حویلی منحصر به فرد یکی از گرانترین‌ها در سویدن است اما سفارت اکنون پس از خرید با مشکل رو به رو شده است.
اما این حویلی چند میلیونی تاکنون به ثبت نرسیده و خریدار با مشکل رو به رو شده است، زیرا مقررات شهرداری "ناکا" اجازه تبدیل خانه مسکونی به سفارت را نمی‌دهد. حالا شهرداری "ناکا" برای جلوگیری از تبدیل این حویلی لوکس به سفارت 500.000 کرون جریمه در نظر گرفته است .