-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۰, یکشنبه

حکمتیار سریع تر از موعد از نفس می افتد.

در کمال حیرت مشاهده می کنیم که حکمتیار سال های هشتاد میلادی و سال های پس از سقوط دولت دکتر نجیب الله، تغییری در خود ندیده است. مشارالیه مثل 25 سال پیش، بازهم در شلیک به چهار طرف، پیشدستی کرد. او هرچند به نام صلح و آشتی، وارد بحث شد، اما در همان گفتار نخستین، از چند مسیر، با همه نیروهای سیاسی، مدنی، رسانه ای و حتی هنر و موسیقی اعلان جنگ داد. هنوز نشانه ای از ظفرمندی  سیاسی به چشم نمی خورد که شاخص شکست، از بستر همان غروب ابدی سیاسی طلوع کرده است.  ازین همین رو، کار وبار حکمتیار زود تر از انتظار، به بن بست می کشد.