-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۳, یکشنبه

عبدالقهار «سروری»: کی می گوید جنگ افغانستان قومی است؟چه کسی می‌گوید که جنگ کنونی افغانستان جنگ قومی‌ست؟! خون جوانان بدخشانی، ننگرهاری، تخاری، بلخی، ارزگانی و ... یک‌جا جاری شدند و قبل از رنگین ساختن زمین، خون تاجیک، پشتون، ازبیک، هزاره و ... با هم معجون یک‌رنگ ولی صد پهلوی تاریخ را ساختند؛ این جنگ جنگ استخباراتی، مافیایی و فتنه‌جویانه است و پول خون‌های ریخته شده در کابل،بلخ و ... را دلالان تاجیک، پشتون، هزاره، ازبیک و ... با هم یک‌جا می‌گیرند و با هم یک‌جا داشته‌های تازه -به گستره‌گی فاجعه‌یی بلخ- بدست می‌آورند؛ همه یک‌جا!!
البته، در سطح خاینین کلان بخاطر استفاده‌جویی‌ها و فراهم‌سازی بستر برای فتنه‌گرایی‌ها، آجندا‌ها را قومی می‌سازند و قومی جلوه می‌دهند، اما در متن جامعه همه یک‌جا می میرند و یک‌جا درد می‌کشند