-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲, شنبه

دکترغنی درمحاصره جاسوسان ایران و پاکستان است.

هارون «سمرقندی»


اطراف ریس جمهور و ریس اجراییه مملو از جاسوسان روسیه ، پاکستان وایران است ودر تازه ترین مورد شمار زیادی از اطراف غنی به جنازه مولوی لعل/هلال به ولایت بغلان رفته بودند و تیم غنی ظاهرن نشان میداد که گویا عملیات کشتن طالبان روسی به دستور غنی صورت گرفته ولی این بسیار احمقانه و خنده دار است چون آن عملیات را ارتش آمریکا انجام داده وشاید در زمان شروع عملیات غنی خبر شده باشد و اگر حامیان بین المللی افغانستان مدیریت جنگ و مسایل امنیتی را به دست نمیگرفتند امروز شاهد سقوط چند ولایت بگونه پی هم بدست روس ها می بودیم .