-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۶, شنبه

زیبا ترین کنایه نویسی این هفته

ترامپ هیچ جوانمرد نیست. 
32 داعشی را خبر نکرده بود. همان بی خبر ها مردند.
از برگه عبدالاکبر «اکبر»