-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۳, یکشنبه

امریکا آمادۀ ضربه یی عظیم بر «متفقین» است.

دو راه نجات باقی است: جنگیدن با توان ده برابر نسبت به گذشته و اتحاد با «مردم افغانستان»


مجموعه تحلیل های اطلاعاتی مشعر اند که مثلث «معاند» به رهبری روسیه و ایران و دو سویه بازی پاکستان در جنگ افغانستان وارد مرحله عملیاتی و تعرضی شده است. برجسته ترین نمونه آن، درهم شکنی بی پیشینه مهم ترین پایگاه نظامی دولت افغانستان در بلخ است. هدف چیست؟
حامد کرزی سخنگوی سیاسی طالبان در جرگه کشورهای روسیه- ایران به نماینده گی از «متفقین» با صراحت توضیح داد که برنامه وسیعی به هدف بیرون راندن امریکا در دست دارد. هدف اساسی، به حرکت درآوردن سیلاب خروشان «جهاد» علیه سلطه امریکا درافغانستان است. این تعرض درشرایطی کلید خورده است که افکارعمومی مردم افغانستان نیز درهمین راستا تنظیم شده است و شبکه ها به طور منظم به مردم تلقین می کنند که اسرار هر ستم وفجایعی که اتفاق می افتد، زیر سر امریکا وغرب است.
دولت واشنگتن دیگر فرصت ندارد مانند زمان بارک اوباما چشم وگوش خود را به تهدیدات واقعی ببندد که هر لحظه داغ تر می شود. افغانستان هیچگاه حاضر به برده گی محاسبات نبوده، بالعکس، همیشه برهم زنندۀ طرح های روی میز است.  امریکا برای نجات از مخمصه کنونی در حوزه خاورمیانه و افغانستان راهی جز جنگیدن با توان ده برابر در پیش رو ندارد.

اما آیا امریکا برای برنده شدن در جنگی که سال هاست که به «بن بست» رفته، چانسی برای ظفریابی دارد؟

امریکایی ها مطالعات زیادی در زمینه آخرین جنگ علیه ایران انجام داده اند. آنان به این دریافت رسیده اند که اکثریت مردم افغانستان بالذات نسبت به روسیه، ایران وپاکستان مظنون ومخاصم اند.  در برابر پاکستان وایران، همیشه آماده جنگ اند. اطلاعات عمومی نشان می دهد که امریکا اگر جنگ بزرگ تاریخی علیه ایران را از استقامت افغانستان و خلیج فارس با پوشش فضایی غیر قابل پیش بینی به راه بیاندازد، شعله ور شدن جنگ داخلی بین شیعه- سنی در ایران و «معاندان» سراسری نظام کنونی درآن کشور امری حتمی است. در صورتی که کار به جنگ در زمین بکشد، استان های سنی نشین ایران هم مرز با افغانستان به صف اردوی و ملیشیاهای افغانستان می پیوندند.
اما فکتور عمده ای که امریکا در آستانه جنگ عظیم درافغانستان از دست داده، حمایت مردم افغانستان است. هرگاه امریکا با «مردم افغانستان» نه با مافیا، دزدان، چند سویه بازان و قاچاقچیان، به اتحاد خود ادامه بدهد، شکست امریکا درافغانستان چنان که مثلث بازیگران ضد امریکایی محاسبه کرده اند، امری گریز ناپذیر است. هرگاه فاجعه دیگری نظیر آن چه در بلخ پیش آمد، در چند نقطه دیگر مملکت به وجود بیاید، قیام مردم علیه امریکا خود به خود شکل می گیرد.
بنا برین، گزارش های تحلیل شده حاکی اند که امریکایی ها سرگرم راه اندازی یک هجوم به مراتب سهمگین تر از اچین ننگرهار بر اهداف طالبان اند و این غرش مرگ در شمال اتفاق خواهد افتاد. بیش از ده هزار داعشی روس، چچین، ازبک، تاجک و ترکمن در گستره مرزها با آسیای میانه منتظر باز شدن راه اند تا به داخل بریزند.