-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۶, شنبه

شماره 119 پلیس نهاد ارتباطی با طالبان است!

گزارش نشر شده دو روز پیش از ماه رمضان
هارون «سمرقندی»


شب به شماره 119 باشندگان روستا سمرقندی تماس گرفته بودند تا پلیس به کمک شان بیاید ولی جالب این جاست که پلیس 119 شماره های تلفن باشندگان را به جنایت کاران وطالبان باند محبوب غفاری معاون شورای ولایتی بغلان داده واز شب تاحالا هر چه میتوانند مزاحمت و تهدید مینمایند واین خود می رساند که نهاد های امنیتی کاملا در اختیار تروریستان قرار دارد و زنگ زدن به شماره 119 یعنی تثبیت هویت باشندگان و تباهی مردم؛ بنا براین دیگر به این 119 اعتماد نداشته باشید؛ چون به خودتان صدمه وارد می کند