-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۳۰, شنبه

راز پذیرایی گرم حامد کرزی از حکمتیار فاش شد


اگر  حکمتیار  به مزار مسعود  ومارشال صاحب  فهیم  مرحوم رفت فشار پشتون ها  از دوش من کم می شود.
به حوالۀ خبر واصله به «گزارشنامه افغانستان» هفته پیش حامد کرزی به مجلسیان دم دست خویش گفته بود که به طور جدی تلاش می کنم تا فشار پشتون ها را از شانه ام کم کنم؛ واکنون فرصت خوبی پیش آمده تا «حکمتیارصاحب» را به رفتن به مزار احمد شاه «مسعود» و مارشال فهیم ترغیب کنم.
کرزی هدف ازین تصمیم خود را آوردن حکمتیار در خط «وحدت ملی» توصیف کرده است. مشارالیه گفته است که تا حالا  دست تمام پشتون ها به یخن من دراز است که « من بودم که احمد شاه مسعود را قهرمانی ملی ساختم» و هرسال از هزینه دولت میلیون ها افغانی در روز گرامیداشت از وی خرج می شود. انتقاد دیگر پشتون ها این است که « من فهیم خان را مارشال ساختم و بعد از مرگش یک تپه را به نامش کردم که زیارت جور شود.» وآرامگاه استاد ربانی را دریک تپه ای که میلیون دالر قیمت دارد به نامش کردم. با وجودی که پشتون ها صاحبان اصلی این وطن هستند و این کشور به نام این ها ساخته شده، پشتون ها به خاطر این کار مرا با «الفاظ شدید محکوم » کرده «نوکر پنجشیری ها» خطاب می کنند که بالاخره این مسأله برایم یک لکه ننگ قومی شده است.
.
درخبرواصله با صراحت از زبان کرزی قید شده است که « اگر  حکمتیار  به مزار مسعود  ومارشال صاحب  فهیم  مرحوم رفت  این  بار  از دوشم  کم می شود.» این گفتار دقیقاً در روز سه شنبه گفته شده است.  

درپی نوشت خبر آمده است: قرار بود حکمتیار با 20 تن از وفادارانش به اقامت سرای حامد کرزی بروند. اما تا دیروز جمعه، یافتن یاران متعهد به کرزی که در مجلس پذیرایی از حکمتیار حاضر باشند، دشوار شده بود. 
از آن همه مصاحبان و خلوت نشینان قبلی ( به خصوص سپنتا خان ومقبل) که حضور «رئیس صاحب» خم وچم می کردند، از ترس انتقام جویی حنیف «اتمر» و اکرم خپلواک از شرکت در مجلس آرایی کرزی خود داری کرده اند.