-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۳, شنبه

جزییات از جنگ در جبهه شهرستان برکه استان بغلان!

هارون «سمرقندی» بربنیاد یافته ها ازمحل گزارش کرد.


قاری مصطفی معاون والی طالبان روسی تخار همراه با نیروهایش ، عزیزالله حقیار همراه با 150 نیروی ویژه قطه خاص طالبان روسی بغلان ،تمام طالبان روسی شهرستان اشکمش استان تخار ،و تمام طالبان روسی شهرستان برکه همراه با تروریستان روسی جنبش اسلامی ازبکستان که تعداد مجموعی نیروهای دشمن 700 نفر تخمین شده در جنگ برکه اشتراک دارند وشب گذشته بالای فرماندهی پلیس برکه و پاسگاه های مربوط به آن چندین حمله شدید نمودند که حتا تروریستان تا فاصله ده متری خود را رسانده اما مقاومت گران تا آخرین توان ایستادگی و جنگ شجاعانه نمودند که سبب شکست تروریستان گردیده ولی هنوز برنامه حملات بیشتر دارند .
پینوشت : فرماندهی نیروهای امنیتی و مقاومت گر توسط فرمانده محمد علی فرمانده پلیس برکه صورت گرفته و به تعداد صد نفر از نیروهای مردمی خود را پس از دریافت معلومات برنامه حمله دشمن از نهرین خواسته بود چون شمار نیروهای پلیس برکه برای دفاع کافی نیست و شماری از نیروهای مردمی مقاومت گر مربوط فرمانده محمد علی در این جنگ شهید شده است ؛ از مقاومت گران نهرین ، جلگه ، برکه ودیگر مقاومت گران بغلانی خواهشمندم به یاری مقاومت گران بشتابند.