-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۰, چهارشنبه

ترمپ به عربستان اسباب بازی داد که با آن ها سرگرم شود

 

نظر نورالمالکی صدراعظم سابق عراق درباره سفرترمپ به عربستان:
 
 به عربستانی ها اسباب بازی داده شد تا با آن سرگرم شوند. عربستانی ها با روشی واضح و کینه توزانه افکار خود را بیان کردند. ایران و هم پیمانانش را هدفی برای آن ها قرار دادند. آن ها نیروهای شان را برای ضربه زدن به ایران گردهم می آورند و جنگ را همان طور که محمد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان گفته بود به داخل ایران منتقل کردند. ایران با این شکل ضعیف نیست و عربستان نیز به آن صورت قوی نیست. کشورهایی هم که در این کنفرانس شرکت کردند برای جنگ با ایران دنباله رو عربستان نخواهند بود. خود آمریکا نیز عربستان را برای جنگ با ایران همراهی نخواهد کرد. این یعنی در نهایت عربستان بزرگترین متضرر است که پول هایش را اعطا و از واقعیت دشمنی اش پرده برداشت و این ضربه بزرگی به ریاض خواهد زد.