-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۶, شنبه

 
 
شماری از داوطلب شدن وزیر داخله برای خوش آمد گویی حکمتیار ظاهرن متعجب شده اند. درین زمینه به ابراز شگفتی نیازی نیست.
تاج محمد «جاهد» وزیرداخله پسرعموی مارشال فهیم است. رابطه آن ها با حکمتیار بسیار دیرینه است و همیشه به نحوی حفظ شده است. همچنان دودمان مارشال روابطی تنگاتنگ چند لایه با دودمان حامد کرزی دارند به خصوص، درزمینه سیاسی، بازرگانی مشترک و گرفتن قرار داد های دولتی از یک گریبان سر کشیده و می کشند. استقبال پیشاپیش ادیب فهیم از ورود حکمتیار براساس لزوم همان حلقه کوچک خانواده گی است. موضع گیری آن ها با موضع گیری های سایر بخش های ضد طالبان مشابه نیست و عین همان پالیسی است که حامد کرزی سخنگوی آن است.