-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۹, سه‌شنبه

خبر مرگ طیبه «سهیلا» مرا دیوانه کرد. زنی به خوبی او کم زاده می شود. من درسال های کار با بی بی سی درپشاور دریک محیط کار می کردم. بصیرجان در هجرت بود وطیبه افغانستان و کودکانش را بردوش می کشید. هضم کردن مفهوم مرگ خیلی سخت است... من وقتی سردر نمی آورم، جنون زده می شوم.