-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۳۰, شنبه

والی تخار: روسیه از تروریزم حمایت می کند

نشریه انگلیسی دپلومات نوشته اند به نقل از یاسین «ضیاء» والی تخار نوشته است که برنامۀ پولیس محلی افغان در شمال کاملاً ناکام شده و مشکلات بیشتری را ایجاد کرده‌است. همچنین درین مقاله از قول آقای ضیاء آمده‌است که حمایت روسیه از طالبان برای کشورهای آسیای مرکزی هم خطر ساز است.
او گفته است روسیه از یک سازمان تروریستی حمایت می‌کند که در طولانی مدت از لحاظ استراتژیک برای تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان و قزاقستان خطرناکتر خواهد بود چون به گفته او جنگجویان این کشورها با طالبان اند.