-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۰, چهارشنبه

طلاق وجدایی میان اروپا و امریکا

امریکا از آن طرف دنیا نمی تواند هزینه امنیت اروپائی ها را در اینسوی دنیا برعهده بگیرد.
 

 
هفته گذشته دو نشست مهم در بلژیک و ایتالیا برپا شد. نشست اول که در بروکسل برپا شد مربوط به سران کشورهای عضو ناتو بود و بدنبال آن، نشست سیسل ایتالیا تشکیل شد که در آن نیمه خودی های عضو ناتو را کنار گذاشتند و سران 7 کشور بزرگ سرمایه داری جهان با هم دور یک میز نشستند. هم در نشست ناتو و هم در نشست سران 7 کشور بزرگ سرمایه داری جهان ترامپ استراتژی جدید امریکا (کاخ سفید) را با صراحت اعلام کرد. بموجب این استراتژی همه اعضای ناتو باید بودجه این جبهه نظامی را بالا ببرند و بخشی از درآمد ناخالص خود را به حفظ ناتو اختصاص بدهند. امریکا از آن طرف دنیا نمی تواند هزینه امنیت اروپائی ها را در اینسوی دنیا برعهده بگیرد. ترکش تیری که ترامپ در کرد در درجه اول آلمان را شامل می شود که باید بیشترین سهم را در تامین هزینه ناتو برعهده بگیرد.
درجلسه سران 7 کشور نیز ترامپ اروپائی ها را از سه "لولو" ترساند و گفت: اروپا سه دشمن دارد: مهاجرین، تروریسم و روسیه!
او با این سه "لولو" خواست به اروپائی ها بفهماند که هیچ چاره ای جز تامین بودجه ناتو ندارند و ضمنا روسیه لولوئی است که نباید به او نزدیک شوند.
آنچه در پشت درهای بسته گفته شد و برخوردهای مستقیم و احتمالی دیدار سران 7 کشور فاش نشده اما واکنش صدر اعظم آلمان "مرکل" که بزودی باید وارد کارزا انتخابات صدراعظمی شود نشان داد که آن دیدار، در آن اتاق در بسته بی تنش نبوده و حالا اروپا علاوه بر جدا شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا و همچنین لغو دو پیمان نفتا و تجارت آزاد از سوی امریکا که مستقیما بزرگترین ضرر آن متوجه اقتصاد آلمان است با جداسری های نظامی و سیاسی امریکا نیز روبروست. حال باید دید اروپائی ها زودتر سراغ روسها می روند و یا ترامپ. اگر ترامپ دستش در روسیه بند شود، آنوقت پشت جبهه اروپا را نیز با روابطه اقتصادی و سیاسی دو جانبه امریکا- روسیه تخریب کرده است و اگر اروپائی ها زودتر به طرف مسکو بشتابند، برگ برنده را از چنگ ترامپ در آورده اند. سخنان صدر اعظم آلمان در همایش مونیخ که بلافاصله پس از دو دیدار سران ناتو و سران 7 کشور بزرگ سرمایه داری همین نکته را نشان میدهد.
پیک نت