-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۵, جمعه

گلبدین در برابر کرزی شکست خواهد خورد.

این حقیقت را هر ناظر عادی اوضاع افغانستان درک می کند که دکترغنی افزون بر مشورت های اطرافیان، به اشاره امریکا و تصدیق پاکستان و عربستان، جای خود را به یک رهبر غلزایی پشتون باید خالی کند. من فکر می کنم ریسمان رابطه بین حامد کرزی «درانی» و جمیعت اسلامی وشورای نظار یک بار دیگر به هم گره خواهد خورد. سیاست شادروان احمد شاه «مسعود» در دوران «مقاومت» اتحاد با درانی و جنگ با طالبان غلزایی بود. او به طور تصادفی روی رحیم «غفورزی» سرمایه گزاری نکرده بود. اکنون تشکیلات پس از مسعود متلاشی شده اما نسل دیگری جا آن را پر کرده است که توانمندی مدیریت جنگ تا آخرالزمان علیه طالب و تروریزم را دارد. حامد کرزی که از نظر سیاسی به مراتب درون بین تر است، در همایش التهابی ارگ بسیار ماهرانه در برابر ضربه های صرفاً لفظی گلبدین، به رسم حفظ حرمت شادروان استاد ربانی و مارشال فهیم سپر شد. من بعید می دانم که در انتخابات پیش رو، گلبدین بتواند چالشی در برابر ائتلاف بازبینی شده بین کرزی و محور های مجاهدین با مرکزیت جمیعت اسلامی باشد.