-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۵, جمعه

دیگر تفنگی به سوی خائنان شلیک نمی کند؛ هک شده اند.

هر خائنی که از راه می رسد، بین خود و خائنان قبل از خود و تروریست پروران هم دوره اش ، مسابقه «برادر» خواندن طالبان و تروریزم به راه می اندازد. مردم هم سنگوار و بی تفاوت تماشای شان می کنند. همین «ملت شهید پرور» فراموش می کند که روزانه از صد تا دوصد تن جنازه از جبهات جنگ با تروریستان به 34 ولایت به خانه های شان تحویل داده می شود. هیچ مردی پیدا وارد صحنه نمی شود که دهانه تفنگ را به سوی پوزو پکل شان بچرخاند و فریاد بزند : شما که همه برادران اهل دوزخ شده اید، پس جوابگوی این همه جان های عزیز هزاران جوان نیروهای امنیتی که در نبرد با تروریزم و ارتجاع برباد می روند، چه کسانی باید باشند؟  تکلیف ما چه باشد؟ اگر طالب برادر تو است؛ و تو اصرار بر برادری با تروریست ها داری، پس صاف وساده یک تروریست هستی. دیگر هیچ راهی نیست جز این که سرنوشت ترا تفنگ تعیین کند.
 یک روزی، تفنگ رسالت خود را در قبال شما ادا کردنی است. چه منتظر باشید چه نباشید.