-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۲, سه‌شنبه

تحرکات فرماندهان پنجشیر وشمالی علیه حکمتیار

این درحالی است که بعد از ورود حکمتیار از پشاور به مشرقی، تماس های سری وفشرده بین مقامات ارگ و حلقات ارشد امنیتی پاکستان دو باره بر قرار شده است. گزارش های رسانه ای ناشده از کابل و پروان حاکی است که تحرکات مردم برضد حکومت دکترغنی- عبدالله پس از پیوستن یک جانبه حکمتیار به تیم دکتر غنی درحال افزایش است. تقریباً تمامی فرماندهان ضد طالبان در همایش های مشورتی غیرعلنی مشارکت داشته اند و تهدید های حکمتیار را شروع یک پترول پاشی پلان شده روی آتش جنگ فرقه ای و گروهی دانسته اند. محتوای جلسات واکنش گران بر وادار کردن دکترغنی- عبدالله به استعفا و دادن اختیارات دولت به یک شورای منتخب تا برگزاری انتخابات زود هنگام متمرکز است و هسته اصلی مباحث اردوگاه ضد طالبان را تشکیل می دهد.

منبع تماس با گزارشنامه افغانستان می گوید که رهبران ضد طالبان اطلاعات کاملی از عقبه حکمتیار در اختیار دارند و به یقین رسیده اند که سخنرانی گلبدین حکمتیار، اعلام یک جنگ داخلی، ضدیت با آزادی مطبوعات  و تلاش برای یک دولت موازی در مشرقی عنوان شده است. منبع می افزاید که افزایش تحرکات جبهه ضد طالبان که خود در بحران رهبری و فساد فراگیر غرق است، در مرکز و شمال در جریان است و استدلال برین است که حزب اسلامی شاخه حکمتیار نه تنها اسلحه خود را به دولت تحویل نداده بلکه در مشرقی و کابل از سوی حلقاتی در داخل حکومت افغانستان با تفنگ های جدید مجهز شده اند.  
تحلیل کارشناسانۀ حلقات ناظر براوضاع این است که دولت کابل بعد از داخل شدن حکمتیار از پشاور به مشرقی روی یک پروسه مرموز سازش به توافقاتی دست یافته است و پاکستان با اعزام مقامات ارشد امنیتی خویش به کابل، مایل است جریان این هم گرایی را شتاب بیشتر بدهد. این درحالی است که تیم ارگ منتظر رسیدن هزینه های نجومی وعده داده شده از سوی عربستان به حساب اپراتیفی ارگ است.