-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۳۱, یکشنبه

کنایه سیاف و قانونی به حکمتیار

مسعود ترشت وال اطلاع داد که «همين اكنون اقامتگاه استاد سيّاف»
استاد سيّاف : وحدت مجاهدين اميد ملّت است.
ملت مجاهد است بِنَا توطئه بر عليه ملت از هر ادرس داخلي و خارجي كه باشد، محكوم به شكست است.
انجينر حكمتيار : اگر مجاهدين خودشان يكديگر را حذف نكنند ديگران توان حذف را نخواهند داشت و سر از امروز تصميم مشترك داريم و صفحه نو را باز كرديم كه دوستي و ووحدت نظر در همه مسائل است.
محمد يونس قانوني : زمان تضاد منافع مجاهدين پايان يافته است .
مجموعه هایی هستند كه از كارت قوميت به تفرقه استفاده مي كنند.