-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۷, یکشنبه

گفتاری از قلم استاد یعقوب «یسنا»

جالب بود؛ داشتم درباره چنگیز خان می خواندم... روانشناسان به این نظر است که چنگیز خان انگیزه و هوس جنسی سیری ناپذیری داشته است؛ موفقیت یک مرد یا یک فرمانده را در کشتن فرماندهان و خوابیدان با زنان آنان می دانسته است. چنگیز خان پاداش جنگ هایش را پس از فتح شهرها دسترسی بیشتر به زیباترین زنان بخصوص به شهزاده خانم ها و ملکه ها می دانسته است...
دانشمندان در یک آزمایش ژنتیکی متوجه شده اند که 32 میلیون انسان در جهان امروز دارای نیای ژنتیکی مشترک است که این نیای ژنتیکی مشترک تقریبا هزار سال پیش شکل گرفته است؛ با تعجب به این نتیجه رسیده اند که جد ژنتیکی مشترک 32 میلیون انسان امروز؛ چنگیز خان، خونخوارترین امپراتور جهان است که به نوعی قاتل نیاکان هزار سال قبل این 32 مییلون انسان نیز است.