-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۲, جمعه

«سنگرگرم حزب اسلامی» در کجای افغانستان است؟

حزب اسلامی «با قطعه صاف چال می رود.»
قریب الرحمن «سعید» سخنگوی حکمتیار می گوید:
"به مجاهدین حزب اسلامی گفته شده که سلاح‎های شان را بر زمین بگذارند و در برابر حکومت جنگ نکنند بلکه سلاح‎های شان را در برابر مخالفین که با آنان می‎جنگند استفاده کنند، زیرا هیچ‌کس نمی‎تواند حملاتی را که ممکن از سوی مخالفین مسلح بر آن مجاهدین حزب اسلامی که در حال حاضر در سنگرهای گرم جنگ حضور دارند، تضمین کند، دولت تضمین نیروهای خود را در مناطق جنگ زده نمی‎تواند تضمین مجاهدین حزب را چگونه خواهد کرد؟"