-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۴, یکشنبه

شورای امنیت ملی تخریب عقبۀ مخالفان طالب را پلان کرده است

یافته های تازه مشعر اند که  تعاملات نگران کننده و بی باکانه ای از سوی حکمتیار از طریق بند وبست ها درتبانی با شورای امنیت ملی به هدف تصفیه سریع و کودتایی بسترگاه «شمالی» درجریان است. گفته می شود که هر سدی باید به وسیله پول شکسته شود. اقبال «صافی»، «ستارخواصی» و الماس «زاهد» در رأس کار اند و روحیه حاکم با بافت اجتماعی کوهدامن در حال تغییر است. عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نیز به جمع نیروی جدید داخل شده است.