-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۳, شنبه

حزب اسلامی: فهرست داده ایم/ دولت: کدام لستی به نا داده نشده

نفرات حکمتیار می  گویند که فهرست بیش از ۳۵۰۰ نفر از جنگجویانش را به حکومت افغانستان سپرده تا در نهادهای امنیتی استخدام شوند.
قریب الرحمن سعید، به بی‌بی‌سی گفت: "فهرست ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تن از درجه دارانی که در گذشته ترک وظیفه کرده بودند، به وزارت دفاع سپرده شده ‌است."
اما دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که وزارت دفاع از این لیست اطلاعی ندارد.
احمد فرزان، رئیس دبیرخانه کمیته اجرای توافقنامه دولت با حزب اسلامی گفته که این حزب تا کنون فقط فهرست ۱۰۰ نفر را به کمیته داده که آنهم به دلیل ناقص بودن، مسترد شده است.