-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۴, پنجشنبه

استمرارحمله لفظی حکمتیار به آدرس اردوگاه ضدطالبان

این درحالی است که سخنرانی های حضوری وویدیویی حکمتیار، بیانگرآن است که مشارالیه با پرچم قوم گرایی به صحنه آمده است. اما جالب است که تحت فشار افکارعمومی به مذمت قوم گرایی روی آورده است.


به نقل از طلوع، گلبدین حکمتیار امیر حزب اسلامی که با تعداد زیادی از بزرگان اقوام و رهبران جهادی ولایت بغلان سخنرانی می کرد، نام حزب خاصی را نگرفت اما افزود، تعدادی از احزاب، روی مسایل قومی و سمتی می چرخند که شناخت و حیثیت و اعتبار خود را از دست داده اند و پیرامون موارد کوچک باهم مصروف هستند.

وی افزود: نامبرده کسانی را که میان اقوام افغانستان نفاق دامن می زند، دشمنان افغانستان و جاسوسان خارجی ها یاد کرده است. حکمتیار به مردم بغلان اطمینان داد که شهر پل خمری را دوباره به بغلان مرکزی پیشین انتقال خواهد داد.