-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۷, یکشنبه

گنجانیدن طالب وضد طالب در اردوی ملی وپلیس، یک پلان جنگی است.

ادغام نفرات طالبان وحزب اسلامی درقطعات امنیتی، برای بخشی ازحکومت، نوعی پایگاه سازی قومی- سیاسی است اما برای بخش دیگر، تهدید و اعلام جنگ ودامن زدن به بی اعتمادی برای همیشه. عاقبت این این مسأله روشن است: کمک به شروع یک فروپاشی دیگر در تشکیلات دفاعی مملکت. طالب و نفرات حزب اسلامی که سال ها خون عسکر اردوی ملی و پلیس را ریخته و ثواب کمایی کرده اند، هرگز دریک تشکیلات دولتی برای دفاع از دولت نمی گنجند. بدین ترتیب، نیروهای ضد طالبان خود به خود به سازمان های مستقل نظامی و سیاسی بر می گردند. متاسفانه نهاد های ملی دیگر وجود ندارند و صف آرایی های گروهی و شخصی حرف اول را می زند.