-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۶, شنبه

اتحاد حکمتیار و حنیف «اتمر» برای گرفتن قدرت


دکترغنی از اتحاد حنیف اتمر و حکمتیار بیم ناک شده است. رهبران اردو، امنیت ملی و پلیس نیز نسبت به طالب سازی آشکار حکمتیار از تریبیون ارگ مخالفت نشان داده اند. گزارش می شود که تنش بین دکترغنی و حنیف اتمر درارگ کابل بار دیگر بالا گرفته است.

دلیل افزایش اختلاف بین آن ها این بار بر سر آوردن حکمتیار، پذیرایی دولتی و توزیع جنگ ابزار ها از زرادخانه اردوی ملی به نفرات حکمتیار  است. حلقه کوچک دکترغنی از احتمال دست اندازی ها و کاهش اختیارات شان از سوی گروه جدید با همکاری حنیف اتمر نگران اند. درین میان جنرالان اردوی ملی، رهبران اداره امنیت ملی و فرماندهان ارشد پلیس با اتحاد دولتی بین اتمر- حکمتیار مخالفت های شان را آشکار کرده اند. 
 سر نخ جنجال ها بین اتمر و غنی به رهایی محبوسین حزب اسلامی بند بود و رئیس جمهور ظاهراً حاضر به امضای فهرست افراد حزب نمی شد. درگزارش آمده است که شریک و متحد اصلی حکمتیار، حلقه کوچک منتسب به حنیف اتمر است و دکترغنی تحت فشار امریکایی ها به چنین اجندایی تن داده است.

دو جناح ( حکمتیار واتمر) حساب و کتاب کرده اند که اتحاد سیاسی آن ها آن هم با بهره گیری ازتمام امکانات دولتی، عربستان و متحدان جهانی، قدرت عملیاتی و صبغه جهادی گری تیم جدید را در رقابت های انتخاباتی آینده دربرابر هر کاندیدای دیگر ( ازجمله حامدکرزی یا استاد عطا) پر رنگ تر خواهد کرد. اما درهمین گزارش آمده است که حکمتیار در «جنوب» افغانستان جایگاهی ندارد و حضور مردمی خود را یک جا با حنیف اتمر در ولایات ننگرهار و لغمان و قسمت هایی از هودخیل کابل تعریف کرده اند. پیوست این گزارش تاکید شده که بستر طالبان در جنوب و اطراف جنوب شرقی کابل ازجمله لوگر، گسترده است. درگزارش قید شده است که حکمتیار اگر پوشش امنیتی اردوی ملی و امنیت ملی را از دست بدهد، عملاً همه راه های خروج از کابل به رویش بسته خواهد شد.