-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۳, چهارشنبه

شماری از رسانه ها در باره حضور رییس آی اس آی از تقویت روابط اطلاعاتی و نظامی دو جانبه سخن رفته است.
اما روزنامه هندی ( چشم انداز) نوشته است که نه پاکستان ونه حکومت کابل در باره هدف سفر رییس آی اس ای و جنرال بلال اکبر چیزی نگفته اند. به نقل از جنرال بلال گفته شده که تروریزم یک تهدید مشترک است و باید به طور مشترک درهم کوفته شود.