-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۶, سه‌شنبه

جرگه ضد طالب- حکمتیار باردیگر تحت رهبری حامد کرزی عرض وجود خواهد کرد.

وقتی حکمتیار قدم به کابل رنجه کرد، دو دشمن بزرگ در برابرش زنده و منتظر صف بسته است. پشتون های «درانی» و ائتلاف ضدطالبان با محوریت جمیعت و سیاف. دلیل عمده اش، پشتوانه قوی حکمتیار از ناحیه پاکستان، امریکا و عربستان است. ائتلاف ضد طالب که به زودی دو باره زیر چتر حامدکرزی متحد خواهند شد با دو برابر توان قبلی علیه حکمتیار دست به عمل می زند. این ها پوشش ایران- روسیه را با خود دارند و اراضی تحت سیطرۀ آن ها در افغانستان، نظام تعیین می کند و تاریخ رقم می زند. به هر میزانی که عملیات اشباح و مشکوک درشمال فزونی گیرد، این اردوگاه کمربسته تر خواهد شد.