-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲, سه‌شنبه

خطر برهم خوردن موازنه در بامیان رو به افزایش است

گروه های متعددی در برهم زدن مناسبات اجتماعی و امنیتی دربامیان دست و آستین بر زده اند. 


به گزارش بی بی سی، مسئولان شرکت هواپیمایی کام ایر می‌گویند که نزدیکان عبدالرحمان شیدانی، نماینده ولایت بامیان در مجلس به این دلیل که او پرواز این شرکت را از دست داده بود، مانع از فرود هواپیما در بامیان شدند.
عثمان صمدی، رئیس شرکت کام ایر به بی‌بی‌سی گفت که هواداران این نماینده، خط رنوی/باند فرود میدان هوایی بامیان را مسدود کرده و در مسیر هواپیما ایستادند و مانع نشست هواپیمای این شرکت شدند.
او می‌گوید که زمان پرواز هواپیمای شرکت کام ایر صبح امروز ساعت شش و نیم به وقت محلی بود و این نماینده مجلس و همراهانش به دلیل تاخیر، پرواز را از دست داده بودند.
آقای صمدی گفت: "این وکیل (نماینده) آن قدر زور بود که طیاره (هواپیما) برگشت و با آن دوباره به بامیان رفت."

درین حال علی شاه «ظریفی» نوشت:
کنترل میدان هوایی بامیان توسط وکیل پارلمان از کابل:
علی عدیلی Ali Adili در صفحه فیس‌بوکش می‌نویسد: به طیاره کام ایر اجازه نشست به میدان هوایی بامیان داده نشد. دوباره به کابل برگشتیم.
به گفته عدیلی، گفته می‌شود در میان مسافرین دو وکیل (یکی از بامیان و دیگری از میدان وردک) می‌خواستند بامیان بروند، ولی کام‌ایر کرسی خالی نداشت. در نتیجه، این دو وکیل به بامیان زنگ می‌زنند و دستور می‌دهند که به طیاره اجازه نشست داده نشود.
عدیلی می‌گوید که کارمند کام ایر هم این حرف را تایید می‌کند.
اطلاعاتی که من از کامنت‌ها به دست آوردم، می‌رساند که این دو وکیل پارلمان هم تکت گرفته بودند، اما دیرتر به میدان هوایی رسیدند. هواپیما منتظر این‌دو عالی‌جناب ننشست و حرکت کرد. این خالی‌جنابان هم مانع نشست این هواپیما به میدان هوایی بامیان می‌شوند. در نتیجه هواپیمای کام‌ایر با همه مسافرانش دوباره به کابل برمی‌گردد.
تبصره: از این قضیه نباید سرسری گذشت. این یک تهدید بزرگ است. دو وکیلی که یک‌طیاره نفر را سرگردان می‌توانند، تصور کنید که دیگر چه کارهای کرده می‌توانند.
خبرنگاران را خبر کنید که این قضیه را پیگیری کنند.
اگر وکیل شهیدانی و غلام‌حسین ناصری، واقعاً این کار را کرده باشند، باید پوزش بخواهند و جبران خساره کنند.