-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۲, سه‌شنبه

بازسازی جمیعت اسلامی با غوره گِل و پخسه


سران جمیعت اسلامی که با آمدن حکمتیار به یاد پناه گاه دفاعی- سیاسی «جمیعت اسلامی» افتاده اند، ناگهان به نوسازی خانه آبایی خویش شروع کرده اند اما در شرایط سخت التهابی که دشوار است شکست و ریخت های شانزده ساله را در شانزده ساعت به هم متصل کند. این اقدام به آن می ماند که جمعی با رگبار تند بارانی سیل آور دست و آستین بر زده اند تا بر سازه های تهدابی یک بنایی که به عمد مورد درنتیجه بی مهری ها فروریخته، با استفاده از غوره گِل و «پخسه» هر چه عاجل  به هر ترتیبی که شده چهار دیوار و سقف بالا کنند. نه معماری حرفه ای حرفه ای حاضر میدان است و نه باران فرصت سر خاریدن می دهد. حکمتیار بی تردید درمیان مجلسیان خویش لبخندی می زند و حتمی می گوید: ددوی دور ختم شوی!
حکمتیار همه فهرست 64 نفری شورای رهبری جدید جمیعت را «دوی» خطاب می کند. جالب است که قانونی که درتخریب قلعه سیاسی جمیعت نقش کلیدی داشت، نیز مشمول مالکان جمیعت شده است.