-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۳, شنبه

مخمصه گیج کننده افغانستان برای امریکا

پایگاه اطلاع رسانی «جنگ دربالای صخره ها» به تازه گی نوشت: عقب نشینی ممنوع، میراث امریکا درافغانستان نباید شکست بخورد. این منبع می گوید که وقتی مک ماستر مشاورامنیت ملی، وزیر دفاع جیمزماتیس وجون نیلکلسون فرمانده جنگ وضعیت پییچیده درافغانستان ومناطق مرزی را درک کرده نتوانستند. برای اداره ترمپ مهم است که استراتیژی خود را درمورد افغانستان بازبینی کند. مردم افغانستان باید مطمین شوند که امریکا در کنار آنان ایستاده است. بنیاد گرایان باید درک کنند که منتظر خروج امریکا نباشند و مردم امریکا بدانند که سربازان شان نقش حمایتی را برعهده دارند.
دگرگون شدن داستان جنگ از سوی کاخ سفید فوری نتیجه بخش خواهد بود. رئیس جمهورترمپ بدون افزایش بخشیدن به قوای نظامی ودالر،  می تواند از روی رفتار دشمنان واشنگتن، کابل و متحدان امریکا، با اعلام این مسأله که آن ها درجنگ طولانی علیه افراطی گری ودشمنان کابل که دشمنان ما نیز می باشند، شانه به شانه با افغان ها ایستاده اند؛ برمردم افغانستان تأثیری مهم بر جا بگذارند.