-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۶, شنبه

هشدار سران جمیعت اسلامی به گلبدین «حکمتیار»

جمیعت اسلامی درواکنش به گفتار پسین حکمتیار اعلامیه ای صادر کرده و از وی خواسته است که سلاح های خود را به دولت تحویل دهد.

جمیعت اسلامی که تا این دم با حکمتیار و نماینده گانش عقب درهای بسته خوش وبش می کرد، اکنون اعلامیه ای اخطارآمیزی انتشار داده است که در بخشی از آن آمده است: 
ادبیات فضای سیاسی کنونی با ادبیات دوره جنگ های تحمیلی تفاوت بنیادین دارد و جمعیت اسلامی در این فضای جدید زندگی می کند. از حزب اسلامی به رهبری انجینیر گلبدین حکمتیار نیز می خواهد تا از کاربرد ادبیات کنایه آمیز به آدرس جمعیت اسلامی و مقاومت ملی که مخالف روح جمعی فضای سیاسی کشور است، فاصله گرفته شود.
جمعیت اسلامی همچنان از حکومت وحدت ملی می خواهد که در کنار پیشبرد پروسه صلح، خلع سلاح همه گروه هایی را که به این پروسه می پیوندند، به گونه جدی در نظر داشته باشد.
به باور ما، اگر پس از پیروزی جهاد مردم افغانستان، خودخواهی ها و تن دادن به خواست بیگانگان سبب جنگ تحمیلی نمی شد، شاهد لانه گیری تروریزم و ویرانی بیشتر کشور نمی بودیم و ده ها هزار انسان این سرزمین، به شمول شخصیت ها و رهبران نامدار احزاب و اقوام مختلف و هزاران تن از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به شهادت نمی رسیدند.
مخالفان مسلح افغانستان اگر غیر از کشتار و ویرانی آجندای دیگری دارند، باید برنامه های خویش را از مجرای مسالمت آمیز دنبال کنند. اگر این گروه ها با نادیده گرفتن داعیه و فراخوان صلح خواهی مردم افغانستان برای پایان دادن به خشونت و ویرانگری، همچنان با لجاجت و به نیابت از دیگران به کشتار مردم و ویرانی کشور خویش ادامه بدهند، باید بدانند که مردم آن ها را به عنوان جنگجوی دشمن پنداشته و نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی افغانستان نیز مکلف به سرکوب آن ها می باشند.
جمعیت اسلامی افغانستان خود را مکلف به پاسداری و حفظ ارزش ها و دست آوردهای یک و نیم دهه اخیر مردم افغانستان مثل آزادی بیان، حقوق زنان و دیگر ارزش های حقوق بشری یک جامعه کثرت گرا می داند و با تجربه مشارکت در اقتدار سیاسی و تقسیم قدرت با دیگران و با تجربه نخستین انتقال مسالمت آمیز قدرت در تاریخ معاصر کشور، بر مردمی سازی قدرت تأکید دارد.
جمعیت اسلامی افغانستان باور دارد که با توجه به واقعیت ها و ساختار اجتماعی کشور، با توزیع افقی قدرت و مشارکت همگانی، ثبات و توسعه پایدار عینیت می یابد و به همین دلیل نظام پارلمانی را یگانه راه حل برای جلوگیری استبداد و انحصارگرایی می داند.
کابل- 16 ثور 1396 خورشیدی
شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان