-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۸, دوشنبه

خبرها حکایه دارند که وضع شمال به گونه ای بی سابقه و دراماتیک آبستن تحول است. درفرودگاه قندهار ( پایگاه بزرگ امریکایی ها) نقل و انتقالاتی عظیم به راه افتاده است. بحث پایتخت به بلخ مطرح است. احمد مسعود قهرمان دوره جدید فرض شده است. پلان سرکوب مرگبار طالبان روی میز است. پاکستان طالبان را دراختیار روسیه داده است؛ امیدی به راضی کردن طالبان دیگر وجود ندارد.