-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۳۱, یکشنبه

ضیاء «مسعود»: دستورغنی است که اردو به طالبان حمله نکند

ضیاء مسعود دلایل برکناری خود از وظیفۀ غیر اجرایی را بیان کرد.احمد ضیاء «مسعود» در گفت و گو با شبکه طلوع گفت: من به صفحات شمال رفتم و در آنجا با افسران نظامی دیدار کردم. آنها به من گفتند که برای ما دستور آمده است که ما باید طالبان را تعقیب نکنیم. وقتی هم که به بغلان رفتم والی بغلان، به من گفت که رییس جمهور اراده سیاسی برای تامین امنیت ندارد و یک نوع جنگ فرسایشی را می خواهد در افغانستان، دوام دهد و طالبان را به عنوان یک قوت نظامی می خواهد برای خود حفظ کند. همین انتقادهای من باعث شد که رابطه من با رییس جمهور خراب شود. 

مسعود، در خصوص دلیل از بین نبردن طالبان در افغانستان توسط حکومت بیان داشت: این امر هم دلیل قومیتی دارد و هم این است که رییس جمهور می خواهد آنها را به عنوان یک قوت نظامی برای خود حفظ کند. به هر ترتیب یک نوع تبانی و نزدیکی میان اشرف غنی وطالبان وجود دارد. وی، در ارتباط با واکنش خود در خصوص برکنار شدن از وظیفه اش گفت: با توجه به انتقادهای تند و شدیدی که از رییس جمهور در یک سال و نیم گذشته داشتم، همیشه انتظار این را داشتم که رییس جمهور واکنش تندی انجام دهد و دست به اقدامی علیه من بزند اما با توجه به اینکه حکومت وحدت ملی از دو ایتلاف سیاسی به وجود آمده بود و من سهم بالایی در آن داشتم، فکر می کردم بخاطر اینکه مشروعیت حکومت وحدت ملی زیر سوال نرود، تصمیم برکناری من را نگیرد. به همین دلیل بود که من به انتقادهای خود ادامه می دادم. در واقع نظر به خصوصیت حکومت وحدت ملی که حکومت وحدت ملی بود، نباید این تصمیم را می گرفت.
مسعود، در خصوص وضعیت ناامنی کشور و نقش رییس جمهور بیان داشت:در هر ساختار سیاسی وقتی مشارکت سیاسی محدود شود، خصوصا در جامعه ای مانند افغانستان که تنوع قومی زیادی وجود دارد. رییس جمهور این مشارکت را محدود کرده است و ما را از ساختار دور ساخته است. می خواهد که یک حومت قومی در افغانستان شکل بگیرد. وقتی که مشارکت سیاسی در یک کشور محدود شود، مسلما مردم نارضایتی نشان می دهند و اوضاع هم خودبخود به طرف نارضایتی می رود. رییس جمهوری که با اشتراک سیاسی، رییس جمهور شده است، چه حقی دارد که از قدرت یک رییس جمهور قانونی استفاده می کند و کشور را به طرف بی ثباتی سیاسی می برد؟ رییس جمهور قانونا چنین حقی ندارد. این حق را ندارد که در اداره افغانستان تغییرات بیاورد.

وی ادامه داد: عملکردهای رییس جمهور، کشور را به طرف یک بی ثباتی می برد. هر کار غیر قانونی که رییس جمهور کند، بر روی کل کشور تاثیر می گذارد و این بر ناامنی ها می افزاید. رییس جمهور چه حقی دارد که اقوام افغانستان را از ساختار سیاسی دور می کند؟ چه حقی دارد که مشارکت سیاسی اقوام را محدود کند؟ هر قدر که مشارکت سیاسی در یک حکومت زیاد باشد، به همان اندازه مشروعیتش زیاد می باشد. مثلا من نباشم، دوستم نباشد، عطا نور نباشدو دیگرانی که با وی مخالف هستند نباشند، مشروعیت حکومت زیر سوال می رود. مشروعیت حکومت هم که زیر سوال برود به این مفهوم است که کشور به سمت بی ثباتی می رود و عامل اصلی آن شخص رییس جمهور است و ما نباید بگذاریم که این اتفاق بیفتد.