-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۴, پنجشنبه

پاره شدن نگاره «قهرمان» کار حزب اسلامی نیست.

نظری پریانی خبر داد که عکس شادروان احمد شاه مسعود چندی پیش براثر وزش باد پاره شده بود. 
درچنین شرایط التهابی هیچ کسی که خرده عقلی در سر داشته باشد دست به چنین تحریکاتی بیهوده نمی زند. چنین پلانی می تواند از سوی شبکه های فعال خارجی روی دست گرفته شود اما حزب اسلامی این کار را به مصلحت خود نمی داند. البته خطر شعله ورکردن جنگ بین دسته جات همیشه متخاصم وجود دارد.