-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۳, چهارشنبه

حرمین شریفین از فرضیه «ظهورمهدی» چقدر ترسیده است!


علت در کجاست؟ در فساد تاریخیُ فساد دین، فساد فقاهتی و افلاس عقل تاریخی.محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان، مذاکره مستقیم با ایران را رد کرده و حکومت این کشور را متهم کرده است که به دنبال تسلط بر کشورهای مسلمان است تا زمینه را برای ظهور امام مهدی (امام دوازدهم شیعیان) فراهم کند.
آقای سلمان در مصاحبه با شبکه ام‌بی‌سی در پاسح به سوالی درباره مصاحبه با ایران گفته است: "چه طور با آنها گفت‌وگو کنید؟ منطق آنها این است که مهدیمنتظَرخواهد آمد و آنان باید زمینه را برای ظهور او فراهم کنند و باید جهان اسلام را تحت سلطه در بیاورند."
علت در کجاست؟ در فساد تاریخیُ فساد دین، فساد فقاهتی و افلاس عقل تاریخی. ازین رو، عامل اصلی گشودن سرخزانه عربستان در جنگ چندین جانبه افغانستان، همین درمانده گی و بیچاره گی است که برای فرار از  انفجار داخلی و شکسته شدن اعتبار خادم حرمین شریفین در خاور میانه به هر خس وخاشاکی دست می زنند و به زبان حال ( اقرار به لسان وتصدیق به قلب) اعتراف می کنند که دست شان نه به مصادر فتوا بند است و نه ممکن است با خزانه های نفتی یک خرده عقل خریداری کرد. آن ها از  ویرانی ابدی یمنی ها و افغانستان برای خود نسخه نجات می نویسند. عربستان تشنه دگرگونی عاجل است تا نترکد. می توان تصورات محمد خان سلمان را این طور ترسیم کرد که بعد ازجنگی عظیم هزاران تانک ایرانی  در اطراف خانه کعبه جا به جا شده اند.