-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۶, شنبه

خط اول جنگ در پلخمری معامله شده است؟

جنگ نیابتی در شمال زور می گیرد.
هارون «سمرقندی»


   خبرهای از برنامه های طالبان روسی و شبکه روسی در ولایت بغلان دریافت کرده ام که درست بودن و غلط بودن آنرا مشخص نتوانستم اما از اینکه اهمیت امنیتی دارد خواستم یک جز آنرا نشر کنم تا مسوولین امنتی تدابیر احتیاطی داشته باشند که چنین است :
گفته میشود پاسگاه های خطوط نخست جنگ در اطراف پلخمری گویا به همکاری شبکه روسی ومافیا درون نیروهای امنیتی به طالبان روسی معامله شده و برنامه های غافلگیر کننده دارند .