-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۶, شنبه

نخرۀ اپراتیفی در مذاکره مشاورامنیت ملی چین با حنیف «اتمر»

بر اساس خبرنامه شورای امنیت ملی، حنیف اتمر در دیدار با همتای چینی اش، وعده تأمین صلح از سوی چین دریافت کرده است. بالخاصه، همچنان مشاور شورای امنیت ملی چین تاکید کرده‌است که هم‌کاری‌های نظامی‌اش را به خاطر تامین ثبات در منطقه، با افغانستان افزایش می‌دهد. وعده اولی، دومی را رد می کند.
درصورتی که چین خودش را به نماینده سیاسی طالبان در منطقه جا زده و رهبران طالبان درآن جا آزادانه در رفت و آمد می باشند، چه گونه حاضر است به دولت کابل اسلحه بدهد؟ این تناقض سراپا دروغ در مغز کسی مألوف نمی شود. چین چه همکاری نظامی با افغانستان می تواند انجام دهد؟ معلوم می شود که محتوای مذاکره حنیف خان با طرف چینی بیخی چیزدیگری بوده و بیان مطبوعاتی اکت و ادای دیگری داشته است.