-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۷, یکشنبه

جبهه جنگی حزب اسلامی در کجا بود و درکجا است؟


مولانا فرید از فعالان جبهه ضد طالبان در برنامه «تحول» اظهار داشت:
 من به عنوان کسی که در جبهات جنگ بودم و از جمله مجاهدان بودم و شناختی از جبهات دقیق حزب اسلامی در افغانستان دارم، هیچ کسی را نمی بینم، هیچ پرچمی را نمی بینم؛ از آدرس حزب اسلامی جبهه ای را نمی بینم که باز شده باشد و نیروی تحت فرماندهی حزب اسلامی در برابر دولت بجنگد. تا امروز این در افغانستان دیده نشده است. همچنان در بغلان و قندوز، در ساحات دیگر شمال، در شمال پروان، هیچ جبهه ای را در هیچ نقطه ای با پرچم و رهبری حزب اسلامی ندیده ام. این فقط یک ادعا است. فقط این حرف را می پذیریم که حزب اسلامی جزو احزاب بسیار بزرگ در افغانستان بوده است اما این موضوع به این معنا نیست که تا حالا بزرگ باشد.