-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۴, پنجشنبه

مرثیه خوانی دیرهنگام

ميرداد خان نجرابي
"احمد شاه مسعود تنها یک فرد بود، او حتی رتبه جنرالی هم نداشت، در سخت ترین شرایط از هر طرف در محاصره دشمن دندان مسلح قرار داشت، از دید اقتصادی هم چیزی در دست اش نبود، اما این مرد خدا با دست خالي و ايمان راسخ به پروردگار دو ابر قدرت جهان را به زانو در آورد. اما امروزه ما در وزارت دفاع و داخله بیشتر از چهارصد جنرال نظامی داریم و چندین کشور خارجی نیز با جنرال های شان در داخل افغانستان عملا حضور دارند، اما با اين همه امكانات هنوز هم قادر نیستند که چند طالب مزدور را به حاشیه بکشانند، از همين بابت است منزلت آمرصاحب شهيد در دل و قلب تك تك مردم ما از جايگاهي بخصوصي برخوردار است."